مرده های زنده ...

گفت: آدم بدون عشق مثل مرده هاست ... 

گفتم: اما بعضی آدما هم مردن، ادای زنده ها رو در میارن ... 

گفت: یعنی چه؟

گفتم: خیلی ها مرده هستند چون عشق ندارن، اما می خوان به همه ثابت کنن زنده ان آرایش می کنن تیپ میزنن داد می زنن هوار می کشن یقه می گیرن ... می خوان ثابت کنن هستن زندن

گفت: اما اینها فقط ادعاست ... ادعاهای بی رنگ و لعاب پشت یه دنیا رنگ مصنوعی ... پشت ادا و اطوارهای ساختگی ...

گفتم: خسته شدم ...

گفت: از چی؟

گفتم: از این حرفایی که می خواد راست باشه اما یه دنیا دروغ و دورویی پشتشه ...

گفت: می خوان بگن ... اما می ترسن

گفتم: از چی؟

گفت: ترس از دست دادن ...

گفتم: ولی اینجوری شانس بزرگی رو از دست می دن ...

گفت: چی؟

گفتم: شانس داشتن یه همزبون یه همدرد و یه دوست واقعی ....

گفت: کاشکی آدما می فهمیدن که نباید نقاب دورویی روی صورت زد ...

گفتم: کاشکی آدما خیلی چیزها رو می فهمیدن ... کاشکی ...

/ 0 نظر / 6 بازدید